Łódzkie Wiadomości Dnia od 18 minuty:


http://www.tvp.pl/lodz/informacja/lwd/wideo/24012013-1830/9859379

Twoje Popołudnie z Telewizją Łódź:


http://www.tvp.pl/lodz/rozmaitosci/twoje-popoludnie-z-telewizja-lodz/wideo/2

4012013/9858819