W dniu 16 stycznia 2011 roku odbył się
Koncert Noworoczny
Warszawskiej Izby Aptekarskiej.

W dniu 22 stycznia 2011 roku odbył się
Koncert Noworoczny w Lubiniu

Z przyjemnością chcielibyśmy przedstawić Państwu związane z tymi koncertami komentarze.