WIDOWISKO TELEWIZYJNE


„TU GDZIE ŚPIEWAŁ JAN KIEPURA”

z tegorocznego festiwalu w Krynicy.

30 sierpnia (Niedziela) godz. 15:05
5 września (Sobota) godz. 15:00

PROGRAM 2 TELEWIZJI POLSKIEJ

SOLIŚCI, CHÓR, BALET I ORKIESTRA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY